Henning Meyers "Trondheimstegningen"

Velkommen til Trondheimstegningen, en skattkiste med tegninger, fotografier og video-glimt fra Trondheim på 1990-tallet. Henning Meyer kalte seg selv ’’bytegner’’, og tegnet i alt 30 byer, hvorav kun Trondheim forble ufullendt.

Henning Meyer gikk bort i 2004, 57 år gammel. - Trondheimstegningen fremstår i dag som en ’’frosset’’ utgave  av slik den var da Henning Meyer gikk bort.  Det er ikke lenger mulig å legge inn informasjon, og en rekke av linkene som er oppgitt er satt ut av funksjon.

Henning Meyer (C) Adresseavisen - gjengitt med tillatelse
Henning Meyer
Foto:
Adresseavisen ©
Gjengitt med tillatelse.

Men ’’Trondheimstegningen’’ er allerede blitt et vindu som viser store deler av Trondheim slik byen så ut på nittitallet. Disse nettsidene inneholder historisk materiale av betydelig verdi for ettertiden.  Du finner neppe et mer innholdsrikt bildearkiv fra 1990-tallets Trondheim enn ’’Trondheimstegningen’’. Det omfattende underlagsmaterialet overlot Henning  til Byarkivet i Trondheim.

Trondheimstegningen på nett ble til med bidrag fra publikum i form av kommentarer og fotografier. Her var Meyer forut for sin tid ved å være en pioner for brukermedvirkning.

Meyer var født i Trondheim i 1946, og vokste opp på Lilleby, som sønn av den kjente bymaleren Arthur Meyer. Henning viste tidlig kunstneriske ferdigheter, men valgte i første omgang å utdanne seg som kjemiingeniør, og var ansatt i 6 år ved NTNU (NTH).  I 1980 innledet han et profesjonelt liv som ’’bytegner’’.  I 1993 startet han arbeidet med ’’Trondheimstegningen’’, som fra 1996  ble utført på egne internettsider i et avansert interaktivt formidlingsprogram, hvor også utenforstående på en aktiv måte kunne gi sine bidrag.  I 2003 så han seg imidlertid  ikke i stand til økonomisk å fortsette arbeidet med hjembyen sin, som han alltid hadde vært sterkt patriotisk knyttet til.  Dette ble en stor sorg for Henning.

På en kirkegård utenfor byen Elche på østkysten av Spania, med utsikt over byen og havet, hviler bytegner Henning Meyer fra Lilleby i Trondheim.  Da de spanske steinhuggerne skulle lage inskripsjon på gravstøtten hans ønsket de å hugge inn en fremstilling av rosevinduet i Nidarosdomen, akkurat slik som Henning hadde fremstilt det i sin nitide gjengivelse i Trondheimstegningen.  Slik ble Henning til slutt hedret med den fremste av alle ordener; nemlig den man får av sine likemenn. 

Les også om Henning Meyer på Trondheim.no.

  Bilde av Henning Meyers gravsted i Elche, Spania

 Trondheimstegningen.no er copyright Trondheim kommune.
Bruk av bilder er underlagt gjeldende lovverk om opphavsrett.
Bilder fra nettstedet kan ikke brukes kommersielt.

Kontaktskjema for spørsmål eller kommentarer


Trondheimstegningen ble relansert 25.februar 2008